شرط تحدید کننده مسئولیت از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه طلوع + مقالات متعدد دیگر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی