پاسخ به نقد مقاله اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع)
58 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1380 - شماره 22 » (18 صفحه - از 216 تا 233)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شماره هفدهم فصلنامه حکومت اسلامى که اولین دفتر از ویژه‏نامه حکومت علوى بود، مقاله‏اى از اینجانب با نام «اهتمام به آراى عمومى و دید مردم در نگاه على(ع)» به چاپ رسید و در شماره نوزدهم همان فصلنامه یکى از برادران محترم در ضمن مقاله‏اى با نام «جایگاه مردم در حکومت دینى» به نقد مطالب اینجانب پرداختند. از ایشان به خاطر توجهى که نسبت به نوشته‏هاى نگارنده ابراز کرده‏اند تشکر مى‏کنم و اقدام ایشان را به نوشتن نقد، اقدامى پسندیده مى‏دانم. البته انتظار نگارنده آن بود که با نقدى دقیق‏تر و قوى‏تر مواجه گردد تا هموار کردن زحمت پاسخ آن برخود، توجیه قابل قبولى داشته باشد و لذا نیازى به نوشتن پاسخ نمى‏دید چرا که هر فرد منصف و متأملى با دقت در مقاله «اهتمام به آراى عمومى ...» و سپس مراجعه به نقد آن، پاسخ اشکالات ناقد محترم را درمى‏یابد ولى به اصرار بعضى دوستان، تصمیم به نوشتن جوابیه گرفت. هدف مقاله «اهتمام به آراى عمومى ...» چنان که در مقدمه بدان تصریح شده بود بررسى میزان اهتمام به آراى عمومى در حکومت علوى در خصوص مسأله تعیین زمامدار بود و در نهایت به این نتیجه دست یافت که: