پلورالیسم دینی و قرآن
43 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1381 - شماره 23 »(8 صفحه - از 112 تا 119)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است که پلورالیسم را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد. برخی برآنند که می‏توان بر اساس آیات قرآن به پلورالیسم اعتقاد پیدا کرد. برای مثال به آیه «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا؛ ما برای هر کدام از شما آیین و طریق روشنی قرار دادیم». آنان اعتقاد دارند که چون اختلاف شرایع ناشی از اراده الهی است، امر مذمومی نمی‏باشد. مؤلف، این دیدگاه را مورد نقد قرار می‏دهد و بر آن است که این آیه فقط بر تعدد شرایع از دیدگاه قرآن کریم دلالت دارد و نه بر حقانیت فعلی تمام آنها. در حال حاضر شریعت حق، اسلام و کتاب مهیمن قرآن است. واژگان کلیدی: پلورالیسم دینی، شرایع، حقانیت، دین حق.