جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟
54 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1382 - شماره 36 »(18 صفحه - از 8 تا 25)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکی از شبهاتی که در موارد متعددی مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهوری و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (= حکومت ولایی) بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده تعریف دقیق و مستندی از حکومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگی‏های حکومت ولایی، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد. در ادامه موارد ادعایی افتراق بین حکومت جمهوری و ولایی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه‏ی پاسخ استدلالی به آنها، بر سازگاری جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است. واژه‏های کلیدی: اسلام و حکومت، جمهوری ولایی، مشارکت سیاسی، ولی‏فقیه، رییس‏جمهور، احکام حکومتی.