جمهوریت و اسلامیت
54 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » آبان 1379 - شماره 8 »(4 صفحه - از 27 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جمهوری اسلامی، 9، 16 و 23/8 چکیده: در این مقاله، نویسنده با بررسی مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفه‏های دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگاری این مؤلفه‏ها با نظام ولایی را نشان می‏دهند. بعضا ادعا شده است که حکومت ولایی با حکومت جمهوری سرِ سازش ندارد؛ چراکه پذیرش جمهوریت به معنای پذیرش حاکمیت مردم است، حال آنکه پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن رشد مردم و اعتبار دیدگاه‏های ایشان است و به عبارتی ولایت و جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمع‏اند و تنها با تصرف در معنا و مبانی این دو مفهوم است که می‏توان گونه‏ای سازش میان آن دو برقرار نمود. بررسی این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می‏نویسد: «وقتی گفته می‏شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (مقام ریاست دولت ـ کشور) است.» و در تعریف جمهوری می‏گوید: «به رژیمی که در رأس قوه